فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 5 اردیبهشت 1403

امشب صداي همهمه مي آيد( مهين زورقي)

امشب صداي همهمه مي آيد( مهين زورقي)

عنوان : روزهاي خوب حيات عشق
شاعر   : مهين زورقي

امشب صداي همهمه مي آيد
در گوش كوچه زنگ زمين جاري ست
در قلبهاي شكوه تپش پيداست
شايد صداي نغمه بيداري ست

آيا كسي به نام شقايق هست
تا سر به راه دوست بيندازد
آيا كسي به نام پرستو هست
تا هجرتي دوباره بياغازد

گل با گلوله روي زمين افتاد 
فصل وجين خوني صحرا بود
بر جامه هاي ظلم و ستم آنك
خون گلوي زخمي فردا بود 

با كوله بار خاطره ها گاهي
پروانه زين ديار سفر مي كرد
تا فصل سبز عشق ز راه آيد
صد لاله زين گذار گذر مي كرد

در دست كودكان نجيب شهر
پس غنچه هاي تازه و نشكفته 
آذين كوچه ها شده ايامي ست
تصوير لاله هاي به خون خفته

از خانه مان پرنده سرخي رفت 
تا در كوير عشق شود جاري
تابا رحيل عشق بپيوندد
خونش شود حماسه ي بيداري

امشب صداي همهمه مي آيد
در گوش كوچه زنگ زمين جاري ست
در قلبها شكوه تپش پيداست
شايد صداي نغمه ي بيداري ست

عطري ست مثل عشق خدا، شايد
بوي شكوفه هاي ظفر باشد
در گوش شب صداي كسي پيچيد
شايد صداي پاي سحر باشد

منبع : از حنجره ي كارون، مجموعه شعر دفاع مقدس شاعران استان خوزستانبه كوشش بهمن ساكي