فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 12 اسفند 1402

امشب برايم از دل بي همزبان بگو (محمد رضا احمدي فر)

امشب برايم از دل بي همزبان بگو  (محمد رضا احمدي فر)

عنوان : گلايه
شاعر : محمد رضا احمدي فر

امشب برايم از دل بي همزبان بگو 
بايد نماز گريه بخوانم اذان بگو
از كوله بار معصيت و جاده هاي زخم
از شانه هاي مضطرب و ناتوان بگو
از روزهاي ابري و شب هاي سرد آه…
از غربت پرندۀ بي آشيان بگو
باور كن اي عزيز كه بالم شكسته است
بالا نشين من! كمي از آسمان بگو
رفتي كجا كه دست نگاهم نمي رسد؟
از آن كرانه…آه از آن بيكران بگو
در سفره جا نهاده ام ايمان خويش را
از زندگي به خاطر يك لقمه نان بگو…!

منبع : مجموعه شعر مقاومت استان بوشهر /به كوشش حيدر منصوري