فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 5 اردیبهشت 1403

الهه نشاطی

مریم یارقلی
مریم یارقلی

الهه نشاطی

الهه نشاطی هستم متولد تهران  1361/25/10.
ساکن شهریار
دانش آموخته رشته ی نگارش حقوقی
حدود 20ساله شعر میگم. با حمایت خواهر بزرگترم شعر هام رو تو دفتر شعرم ثبت کردم
و با حمایت ایشون یک کانال ادبی دارم به نام عاشقانه ای به معبود

از تنهایی درونم عبور کن
ای عشق بیمار گونه ام
خاطراتت از رویا هایم محو کرده ام
اما بهانه های شاعرانه ات
ذهنم را درگیر عاشقی ات کرده است
میدانم شعر هایم بهانه های دلتنگی ات را از سر گرفته اند شاید تکه از وجودم را در چمدانت جا گذاشته ام

2
آهای مرهم زخم های درونی ام
باز هم حادثه ی فجیع دلتنگی ات
بارانی ترین شعر را به افکارم یادگاری آورده است
و تمام  فضای. تنهایی ام عطر اقاقی های دوست داشتنت عطر آ گین کرده است

3

آهای واژه سرخ عاشقی ام
احساس عاشقانه ات  آرامشی شبیه باران نصیب قلبم کرده است
تا دریچه ای شود به سمت لمس احساس  لطیف شاعری ام

4

آرزو ها یم را
بر باد فراموشی خاطراتت خواهم سپرد
تا شعر هایم بهانه های دوست داشتنت را از یاد ببرند
شاید باور نبودنت جنون عاشقی ات را کمرنگ کند

5

آهای زیبا ترین خاطره ی کوکی ام
چه غریبانه به سمت خورشید سفر کردی
آسوده بخواب اینجا هنوز گل های سرخ مهربانی ات همیشه بهاری هستند
تقدیم به خاطره ی دور کودکی ام

6
گفته بودی همسفر پاییز خواهی شد
گفته غروب مهربانی ات بی طلوع نخواهد ماند

از میان شعر هایم عبور کن
غبار دوست داشتنت دفترم را بارانی کرده است

7
آهای بهاری ترین حادثه شعرم
تمام شاعرانه های دوست داشتنت
تقدیم نیم نگاه عاشقانه ات
تا شقایق مهر بانی ات به افکارم قدم بگذارد
وجودم قربانی مهربانی ات شده است