فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 تیر 1403

الف- دزفول( مهدي متين راد)

الف- دزفول( مهدي متين راد)

عنوان : الف- دزفول
شاعر   : مهدي متين راد

الف- دزفول
به بوي باروت ات
اينجا بين النهرين نبود
ريخته از آسمان تو دستي
در پياله دستي نبرده ايم
و سنگر سنگر پلاكي بي گردن
اشهد ان لاله اي كه پر پر بود

الف قامت يار
كشيده تا خظ مقدم
قدم به قدم اين رود
از پشت خاكريز مي ديدم
به نخل هاي سوخته كه چيزي كم بود
و صداي بغداد
در نهايت خشكي، به گوش مي آمد :
«الف، هامن آب است»
و خانه با پلاك 58
يعني ب
به آدرسم كه رسيديد
اين خانه بر آب است

الف
آزير قرمز بياوريد
در بين النهرين آب و بابا
و اشهد از لا به لاي چشمانم
كه تار مي بينم
اين كنار بي خود به زندگي عادت كرده است

منبع : از حنجره ي كارون، مجموعه شعر دفاع مقدس شاعران استان خوزستانبه كوشش بهمن ساكي