فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 تیر 1403

افسوس نشد هيچ لبي تشنه ي جامم(خير الله محمديان)

افسوس نشد هيچ لبي تشنه ي جامم(خير الله محمديان)

عنوان : صد فكه پر از خاطره بر دوش كلامم
شاعر   : خير الله محمديان

افسوس نشد هيچ لبي تشنه ي جامم
اي قافله ي نو كه ره پوي بهشتيد
بر سدره نشينان برسانيد سلامم
من همسفر راه شما بودم و افسوس 
آن يك قدم سرخ نگرديد به كامم
در ذهن زمان سبزتر از روح بهاريد
اي واژهي ناياب، شما را چه بناميم؟
ياد چه شهيد ي شده مهمان دلم باز
كاين گونه معطر شده گيسوي كلامم؟
داغي به دل سرخ تو گل كرد چو ديدي
تصوير بديع شب معراج امام 
باور مكن اي لاله چراغت شده خاموش
كز يمن فروغ نفس توست قوامم

منبع : از حنجره ي كارون، مجموعه شعر دفاع مقدس شاعران استان خوزستانبه كوشش بهمن ساكي