فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 30 خرداد 1403

اسم شب صبح است»¹ اینجا پادگانی رو به خورشید است/ناصر اسماعیلی

«اسم شب صبح است»¹ اینجا پادگانی رو به خورشید است
آسمانش سبز، خاکش سرخ، نامش قدس جاوید است

جنس باران آتش است اینجا که در باغات می بارد
یاسمن در حسرت گلبوسه ای از جانب بید است

از شکاف زخم هایش سرزده والتین و الزیتون
این قسم ها، آیه های مرگ شیطان، رمز توحید است

فتح نزدیک است و آزادی از آن مسجدالأقصی ست
نصرت ایمان به دژخیمان بدون هیچ تردید است

آی صیادان پرستوهای کوچک آرزو دارند
پاسخی آیا به آنچه می کنید و آنچه کردیداست؟

مادری در پشت در پرپر شبیه لاله ی زخمی
آه، این یاغی گری ها همچنان در حال تمدید است

وعده ی «إنَّ مَعَ العُسْرِ» به « یُسراً» می شود مختوم
این صدا گلبانگ پیروزی ست در آفاق پیچیده است

روشنایی می رسد از راه، تاریکی نمی ماند
«اسم شب صبح است» اینجا پادگانی رو به خورشید است

¹-محمد مهدی سیار

ناصر اسماعیلی