فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 تیر 1403

از کجایی؟من از فلسطینم/نسرین سلیمانی

شعر کودک و نوجوان
(خانه)

از کجایی؟
من از فلسطینم
جنگ هست و
هنوز غمگینم

خانه دارم
ولی خراب شده
مادرم
قطره

قطره

آب شده

خانه یعنی
پدر ، من و مادر
آسمانی بزرگ
در دفتر

کوه ، جنگل
مزارع زیتون
دشمن اما
نمی رود بیرون

پدرم گفت
اگرچه دلتنگیم
آخرش ما
برنده ی جنگیم

توی این خاک
بذر می کاریم
خانه مان را
نگاه می داریم

نسرین سلیمانی