فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 14 اسفند 1402

از سينه ي او اشاره بيرون زده بود( علي عبدي)

از سينه ي او اشاره بيرون زده بود( علي عبدي)

عنوان : اشاره
تشاعر   : علي عبدي

از سينه ي او اشاره بيرون زده بود
مردانه ميان آتش و خون زده بود

زخم از دل بي قرار او مي باريد
انگار به عشق هم شبيخون زده بود