فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 25 فروردین 1403

ادامه دارد هنوز/کاظم رستمی

تقدیم به شهدای مظلوم غزه
۱.
ادامه دارد هنوز
جان گرفتن جانی ها
جان دادن بی گناهان
گل های پرپر را ببین
فصل پاییز است
برگریزان فجیعی است
کشته ها روی هم پشته می شوند
کشته می شود انسانیت
کجای بیمارستان بود
کودکی دنبال مادر
تا گفتن مادر
مرده بود
لابلای بمب ها
آرام تر از گلبرگی روی آب
برای همیشه
خوابش برده بود

۲.
آوارگی بعد از جنگ
قبل از جنگ خیلی ها باخته اند
قیمت انسانیت را با دلار می سنجند
با شاخص بورس
آتش می گیرند قلبها
قبل از تپیدن
کلام عشق
کلام گنگی نیست
برای وطن
فریاد می زنند زخمی ها
جراحت بی می دارند
پرندهای بی گناه
چه زود
قبل از زمستان
همه چیز فرو می ریزد
خیابان به خیابان
کوچه به کوچه
ساختمان به ساختمان
دنبال چهره ای گم شده
گم می کنم خودم را

کاظم رستمی