فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 تیر 1403

ابري پر از حروف الفبا رسيد و بعد ( آرش كريمي)

ابري پر از حروف الفبا رسيد و بعد ( آرش كريمي)

عنوان : ابري پر از حروف الفبا
شاعر : آرش كريمي

ابري پر از حروف الفبا رسيد و بعد 
بابا كشيد، نوبت سارا رسيد و بعد 

سارا رسيده بود كه بابا به جبهه رفت
آن ابر، تكه تكه به اينجا رسيد و بعد

تا پشت تكه ابر سفيدي عقب كشيد
سنگر گرفت، لشكر بدها رسيد و بعد

بابا پرنده شد و خدا را بغل گرفت
آن ابر، قصه گفت و به فردا رسيد و بعد 

با بوي سيب قطعه اي از جبهه مي رسيد
ساعت، پلاك، تكه اي از پا رسيد و بعد
بابا سوار دوش دو سرباز مي رسيد
ساكت شدند مردم ده تا رسيد و بعد 

مادر دويد،توي دلش آب و سركه بود 
بعد از سه سال مرد من آيا رسيد و بعد 

آن ابر تيره شكل عجيبي به خود گرفت 
آمد به روي قبر ثريا رسيد و بعد 

بالاي قبر دختر شش ساله اش نشست
باريد، جوي شد و به دريا رسيد و بعد 

سارا براي ساعت انشا نوشته بود 
ابري پر از حروف الفبا رسيد و بعد 

منبع : گلواژه هاي پايداري/ اشعار برگزيده ي اولين و دومين جشنواره شعر پايداري استان آذربايجان شرقي/ به كوشش محمد رنجبر باهر