فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 28 فروردین 1403

آورده اند نعش شهيدان عشق را(كورش آغاجري)

آورده اند نعش شهيدان عشق را(كورش آغاجري)

عنوان : آورده اند نعش شهيدان عشق را
شاعر: كورش آغاجري

آورده اند نعش شهيدان عشق را
بر شانه هاي خويش، ملائك چه بي صدا
بعد از گذشت هشت بهار آمدند با-
يك آسمان بهشت، زايوان كربلا
تصوير زخم خورده ي عشق و جنون شده
آن لحظه اي كه آمده تشييع شان خدا
سرداده اند بر سر پيمان آفتاب
جان داده اند تشنه براي دل شما
حالا فرشتگان مقرب چه بي قرار 
از هفت شهر عشق فرود آمدند تا-
در بين برگ هاي شقايق كفن كنند
صدها هزار پيكر سر از بدن جدا

منبع : از حنجره ي كارون، مجموعه شعر دفاع مقدس /شاعران استان خوزستان/به كوشش بهمن ساكي