فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 5 اردیبهشت 1403

آهسته مي آيد صدا : انگشترم آنجاست(هرمز فرهادي باباديعبدالرحيم سعيدي راد)

آهسته مي آيد صدا : انگشترم آنجاست(هرمز فرهادي باباديعبدالرحيم سعيدي راد)

عنوان : جاي خالي
شاعر   : عبدالرحيم سعيدي راد

آهسته مي آيد صدا : انگشترم آنجاست
اين هم كمي از چفيه ام… بال و پرم آنجاست!
آنجا كه تركش ريخته، زير درخت نخل
چشم دلت را باز كن، خاكسترم آنجاست
يك تكه از روح صدايم را زمين خورده است
آن تكۀ ديگر، كنار سنگرم، آنجاست
يادش بخير آن پا كه بر مين ها قدم مي زد
آنجا كنار بوته پاي ديگرم آنجاست
آنجا، ميان بوته ها، دستم نمايان است
يك ساعت كهنه، كنار دفترم، آنجاست
يك قمقمه درد و عطش از من به جا مانده ست
يك چشمه، يك رود از دو چشمان ترم آنجاست
حالا ببند آن چشم هاي نازنينت را
تا ننگري كه جاي خالي سرم آنجاست

منبع : از حنجره ي كارون، مجموعه شعر دفاع مقدس شاعران استان خوزستانبه كوشش بهمن ساكي