فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 تیر 1403

آن شب تو در چشم ترم آتش به پا كردي( ابراهيم درويشي)

آن شب تو در چشم ترم آتش به پا كردي( ابراهيم درويشي)

عنوان : آن شب
شاعر : ابراهيم درويشي

آن شب تو در چشم ترم آتش به پا كردي
باشروۀ فايز دلم را آشنا كردي
غم زير آوار جنون و بي قراري ماند
وقتي نگاه خستۀ من را صدا كردي
آرام با چشمي كه بوي سبز باران داشت
دل را به عشقي آسماني مبتلا كردي
رفتي به سمت بيكران بر شانه هاي ابر
در كوچۀ باران مرا تنها رها كردي 
با من كه همزاد جنوني آتشين بودم
با من، م افتاده تنها چه ها كردي
*
شب بود و رقص گل ميان باغي از آتش
شب بود و تو با رفتنت آتش به پا كردي

منبع : مجموعه شعر مقاومت استان بوشهر /به كوشش حيدر منصوري