فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 تیر 1403

آمد صريح و موجز و شيوا و مستدل(رقيه نديري)

 آمد صريح و موجز و شيوا و مستدل(رقيه نديري)

آمد صريح و موجز و شيوا و مستدل
پيچيده توي كوچه بن بست يك غزل 
گل كرده توي كوچه ي ما عطر بچگي
ده، بيس، سي، چهل، تب لي لي اتل متل
همبازي هميشگي ياكريم ها
شد سوژه و زبانزد افراد اين محل
سارا! شنيده ايد كه از راه آمده است
مرد هزار و يك شب و يك چوب در بغل؟
مردي كه كل بچگي اش را گذاشت
توي سياهچال نمور و توي آن گسل
مردي كه چيده اند دو فانوس سبز را 
از لاي پلك هاش دو تا دست مبتذل
سارا! تو فكر مي كني اين مرد رمز چيست ؟
چيزي بگو به قدر دو سه واژه لااقل 

منبع : كتاب از هشت بهار سرخ/ مجموعه شعر دفاع مقدس استان قم