فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 فروردین 1403

آلبوم عكس، خاطرات جنگ، لحظه ها را دوباره جان مي داد( حسينه رحيمي شاد باد)

آلبوم عكس، خاطرات جنگ، لحظه ها را دوباره جان مي داد( حسينه رحيمي شاد باد)

عنوان :  آلبوم عكس

شاعر :حسينه رحيمي شاد باد

آلبوم عكس، خاطرات جنگ، لحظه ها را دوباره جان مي داد
سرفه هاي پدر سكوت اتاق، رقص سردي به استكان مي داد

پيش رو حجمي از هميشه ي پوچ، بشريت هنوز پاييزي…
و كه بوديم؟ يادمان رفته كاش دستي تكانمان مي داد

داغي روزهاي خسته ي جنگ، دست دارا تفنگ و نارنجك
دست سارا به جاي قرص انار، مشتي از خاك و استخوان مي داد

جمعه ها بوي انتظاري سبز، دست ها مست از قنوتي سرخ
پشت سر را نگاه كن وقتي سجده ها بوي آسمان مي داد

سال ها مي گذشت، تا يك روز، قاصدك پشت پنجره با بغض
خبر از كوچ سرخ مردي سبز، مرد بي نام و بي نشان مي داد

منبع : گلواژه هاي پايداري/ اشعار برگزيده ي اولين و دومين جشنواره شعر پايداري استان آذربايجان شرقي/ به كوشش محمد رنجبر باهر