فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 تیر 1403

آدم در اين ديار دلش جاي ديگري ست(سيد محمد رضا شرافت)

آدم در اين ديار دلش جاي ديگري ست(سيد محمد رضا شرافت)

آدم در اين ديار دلش جاي ديگري ست
اين خاك كربلاي معلاي ديگري ست 
با هر نسيم مرده دلي زنده مي شود 
آري دمش مثال مسيحاي ديگري ست
اين سوي دشت مقتل مردي كه بي سر است 
آن سوي دشت مقتل مردي ديگري ست 
خاكش چقدر بوي عجيبي گرفته است
اين پهنه خاك بوس قدم هاي ديگري ست

اينجا چقدر با همه جا فرق مي كند
اينجا شلمچه نيست كه دنياي ديگريستمنبع : كتاب از هشت بهار سرخ/ مجموعه شعر دفاع مقدس استان قم