فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 11 اسفند 1402

هوای تو داره دنیام‌و می‌گیره/طهمورث پورمحمد

هوای تو داره دنیام‌و می‌گیره/طهمورث پورمحمد

هوای تو داره دنیام‌و می‌گیره
من از این اتفاقِ تازه خوشحالم
نفس‌های من‌و عطر تو پر کرده‌
از این احساس، بی‌اندازه خوشحالم

کنارت راه میرم اوج می‌گیرم
کنارت عشق، رنگ زندگی میشه
شروعم کن تموم واژه‌ها اینجان
شروعم کن تو هر جوری بگی میشه

سپردم قلبم‌و دست تو می‌دونم
که یادت بهترین تسکین دردامه
تو این دنیا همین که عاشقت باشم
تصور می‌کنم دنیا تو دستامه

طهمورث پورمحمد