فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 7 آذر 1402

ندا نياوراني

تصویر تست

ندا نياوراني

ندا نياوراني

متولد ١٣٤٦تهران كارشناس ادبيات فارسي اندك زماني داستان كودك مينوشتم بهمراه شعر كودك براي چاپ اقدام به خارج كشور كردم متأسفانه چاپ نرسيد و اشعار متفرقه اي داشتم حدود دو ساله تمركز گذاشتم براي نوشتن شعر

1
مجلسی بود به بزم و همه دعوت به رقیب

همه مست گشتند و ای داد و بیداد ز رقیب

همه بر  حال و دل خود   وضویی ساختند

همه بیخود زخود و یار که خلوت به رقیب

2
تکیه ام گشته عصایی ز  سلیمان  بزنم

حال دل را که چو او بر همه   موران بزنم

تاج زرین چو شاهان زتو برسر بزنم
 
در دلم عشق تو بود جار به دوران بزنم

در دل و در سر من گنج تو از عشق فزون

جام زرین شراب, نوشم و فریاد به دیوان بزنم

مانده ام در حسرت مُلکِ تو ای شاه بیا

تا که موریانه نبرده آبرو تکیه به ایمان بزنم

3
از باده ي رسوايي شرابم ده شراب ناب

كه در مستي كلامي هست سخنها بر حساب و ناب

خيالات است در ذهن و سخن ها بر دهان مست

گهي پرواز مجنوني به ليلا،   و    گهي ليلا عقاب ناب
 
همه دنيا بيكباره بهشت است و پر از احساس

بده ساقي كه ميخواري كوير را پر گلاب و ناب

4

اگر بر عرش پلكانت نشاني بود دل ما را

بهم برهم زدن زان آن چه آشوبي دل مارا
 
اگر آن خواب ميامد به چشمانت
 
چه مدتها كه مهمان بود به طاقي از دو چشمانت دل ما را

#ندا_نياوراني