فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 7 اسفند 1402

انتظار محجوبان

مهدی رستگاری

بسم الله العلی العظیم

چندان که به عشق مرتضی دل بستیم
با حُبّ وی از بساط دنیا رستیم
هر چند که مستور گناه خویشیم
مشتاق رخ مهدی زهرا هستیم

غبار دستگاه حسینی – مهدی رستگاری
آذر ماه سال یکهزار و سیصد و نود و دو خورشیدی

بخش رباعی | پایگاه  خبری شاعر


منبع: سایت شعر ایران