فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 11 اسفند 1402

ابوطالب مظفری

تصویر تست
تصویر تست

ابوطالب مظفری (شاعر اهل افغانستان)

 

1

 

لقد كرمنا بني آدم

 

 

زمين تباهي را

با شوره ‌زارش نشان مي‌دهد

و درخت آفت را

در برگهايش.

آدمي اما

فسادش را ناديده مي‌گيرد

 

چون جنازه اي در گور خويش

چند صباحي مو و ناخن بلند مي‌كنيم

كه زنده‌ايم

در اين قبرستاني كه نامش وطن است.

پوسيده‌ايم از درون

با بويي كه همسايگان را مي‌آزارد

 2

 

از اين‌جا تا به كابل آينه پرتم

 

به كاكل‌هاي دلبر شانه پرتم

كه كاكل‌هاي دلبر چنگ چنگه

دلم از دوريش بسيار تنگه

قهار عاصي