فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 28 فروردین 1403

ی داغ غمت لاله به باغ دل ما/ سید رضا موید

ی داغ غمت لاله به باغ دل ما/ سید رضا موید

ی داغ غمت لاله به باغ دل ما

 نام تو رقیّه جان، چراغ دل ما

دلسوختگان غم خود را دریاب

 بگذار تو مرهمی به داغ دل ما