فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 30 خرداد 1403

یک روز ترانه ساز خناس شدن/عبدالرحیم سعیدی راد

یک روز ترانه ساز خناس شدن/عبدالرحیم سعیدی راد

یک روز ترانه ساز خناس شدن
یک روز حماسه ساز احساس شدن
پس کی باید علی اکبر بودن؟
پس کی باید حضرت عباس شدن؟