فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 تیر 1403

یک دسته گل یاس در آنجا رویید/علی محمد مودب

یک دسته گل یاس در آنجا رویید/علی محمد مودب

درمانده آب بود
درمانده آب بود
درمانده آب بود
که بر خاک مانده بود
سقا که از وظیفه‌ی خود دست بر‌نداشت