فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 12 اسفند 1402

یک دسته گل یاس در آنجا رویید/عبدالرحیم سعیدی راد

یک دسته گل یاس در آنجا رویید/عبدالرحیم سعیدی راد

یک دسته گل یاس در آنجا رویید
یه سوره احساس در آنجا رویید

وقتی که عمود خیمه بر خاک افتاد
هفتاد و دو عباس در آنجا رویید