فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 12 اسفند 1402

یک جرعه بفهمید تب دریا را / پدیده زارع

یک جرعه بفهمید تب دریا را / پدیده زارع

یک جرعه بفهمید تب دریا را
بی قامت او قیامت دنیا را

خنجر نزنید بر تن اکبر آه…

مجنون نکنید بیش از این لیلا را