فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 26 فروردین 1403

گل رویا

تو را می خواهم ای دیرینه دل خواه که با ناز گل رؤیا شکفتی به هر زیبا که دل بستم تو بودی که خود را در رخ او می نهفتی (function() { var po = document.cre…

تو را می خواهم ای دیرینه دل خواه
که با ناز گل رؤیا شکفتی
به هر زیبا که دل بستم تو بودی
که خود را در رخ او می نهفتی

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج