فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 5 اردیبهشت 1403

گفتی یک روز شبیه گل سرخ،غلامر ضا مرادی

گفتی یک روز شبیه گل سرخ

گفتی یک روز شبیه گل سرخ
با لبی خنده کنان می آئی
مثل من دورو برت نیست کسی
به گمانم که تو هم تنهائی

دم در منتظرم تا نروی
اشتباهی تو به جائی یک وقت
نگرانم که به روی قولت
پا گذاری و نیائی یک وقت

دوست فامیل و درو همسایه
همه را دست به سر کن یک روز
در کنار من و تنهائی من
لحظه ها را توبه سر کن یک روز

چاپ : دوست نوجوانان شهریور 94

غلامر ضا مرادی