فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 تیر 1403

گفتی بد است گریه ، یحیی علوی فرد

آی حلزون شاخكی!گفتی بد است گریه

 

گفتی بد است گریه
گفتی :” بد است گریه
باید همیشه شد شاد”

گفتم :” اگر که بد بود

آن را خدا نمی داد

 

باید بریزد این اشک

تا غصه ای نماند

انگار گریه دل را

چون حوله می چلاند

 

همواره اشک و گریه

آب و گل من و توست

در شادمانی و غم

حرف دل من و توست “

 

گفتی :”بد است گریه “

گفتم : “همیشه بد نیست

چون اشک و گریه گاهی

اوج غرور و شادیست “

 

از بس که شادی و غم

خورده به اشک پیوند

پایان خنده گریه است

پایان گریه لبخند

یحیی علوی فرد