فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 6 اردیبهشت 1403

گزار

باز آمدم از چشمه خواب کوزه تر دردستم مرغانی می خوانند نیلوفر وا میشد کوزه تر بشکستم در بستم و در ایوان تماشای تو بنشستم (function() { var po = documen…

باز آمدم از چشمه خواب کوزه تر دردستم
مرغانی می خوانند نیلوفر وا میشد کوزه تر بشکستم
در بستم
و در ایوان تماشای تو بنشستم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج