فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 تیر 1403

گرچه در ظاهر فقيري مش غلام (راشد انصاری)

راشد انصاری

مش غلام

گرچه در ظاهر فقيري مش غلام

در متانت بي نظيري مش غلام  

 

هركسي چيزي بگويد ، بي درنگ

با دل و جان مي پذيري مش غلام  

علتش را بنده مي دانم ، رفيق

كم زبان و سر به زيري مش غلام  

حيف ، در بالا نداري ارتباط

با وكيلي‌، يا وزيري مش غلام  

با سرافتادي به زيرخط فقر

در فقيري ، چون حقيري مش غلام  

زيرپاي قلدران عصر خويش

تا ابد خرد و خميري مش غلام  

اين جماعت مال مردم خورده اند

از جواني تا به پيري مش غلام  

مثل موش از سفره ات هي مي برند

تكه ي ناني ، پنيري مش غلام  

تا به دست اين عزيزان داده اند!

پست هاي بس خطيري مش غلام ،

مشكلاتت هست پا برجا ، ولي 

تا زماني كه بميري مش غلام  

بعد مردن مي تواني اي عزيز ،

حق خود را پس بگيري مش غلام !