فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 تیر 1403

کودکی درون گاهواره، غلت می‌زند/علی محمد مودب

کودکی درون گاهواره، غلت می‌زند/علی محمد مودب

کودکی درون گاهواره، غلت می‌زند
یا علی‌اصغر حسین!
کودکی درون گاهواره، غلت می‌زند
کودکی به ماهواره، خیره مانده است
کودکی به ماه

صخره‌ها به دست موج‌های مضطرب
شکسته‌‌اند
یا علی‌اصغر حسین!
واژه‌های خون تو هنوز
از سکوت کوه‌های آسمان برنگشته‌اند