فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 مرداد 1403

کنگره واژه های تشنه رویداد متفاوت برای ادبیات معاصر افغانستان است |به گزارش پایگاه خبری شاعر، سید مرتضی حسینی شاهترابی، ظهر پنجشنبه در نشست خبری آیین رونمایی پوستر دهمین کنگره شعر و ادبیات عاشورایی افغانستان با عنوان واژه های تشنه گفت: کنگره های واژه های تشنه در بخش داستان ویژگی های خاصی دارد که در تمامی این دوره های برگزار شده اولویت اصلی و اساسی در کنار رعایت موضوعات فراخوان، قدرتمندی ساختار و تکنیک ادبی اثر است.

دبیر بخش داستان کنگره واژه های تشنه بیان کرد: داستان هایی که در دوره های گذشته این کنگره به دبیرخانه ارسال شدند، توسط صاحب نظران عرصه داستان مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته و امتیازدهی می شدند.

حسینی گفت: ویژگی دیگری که آثار ارسالی در بخش داستان این کنگره داشته است، موضوعات فرعی و پیشنهادی و راهنمای نویسنده هستند که البته الزامی بر ورود نیست و در صورتی که نویسندگان به این امر توجه داشته باشند امتیاز خاص خود را خواهند گرفت.

وی گفت: موضوعات در نظر گرفته شده برای کنگره واژه های تشنه، موضوعات روزمره و برآمده از فرهنگ افغانستانی با محوریت اساسی عاشورای حسینی است.

این شاعر افغانستانی افزود: امروز فراخوان های ادبی در حوزه شعر و داستان افغانستان متعدد است که البته به شرکت کنندگان در بخش کودک و نوجوان توجه لازم نشده که در کنگره واژه های تشنه این امکان وجود دارد تا کودکان و نوجوانان در این عرصه ورود پیدا کنند و آثار ارسالی رتبه بندی می‌شوند.

وی ابراز کرد: کنگره واژه های تشنه رویدادی متفاوت برای ادبیات معاصر افغانستان است که هم مخاطبان بزرگسال و هم مخاطب کودک و نوجوان را با معیارهای فنی و هنری درگیر می کند.منبع : مهر نیوز