فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 تیر 1403

کنار شط سحابی تشنه لب بود/ محمد بهرامی اصل

کنار شط سحابی تشنه لب بود/ محمد بهرامی اصل

برای حضرت ابوالفضل العباس (ع)
کنار شط سحابی تشنه لب بود
بدستش مشک آبی تشنه لب بود
بنازم غیرتت را یا ابوالفضل
که شمشیرت شهابی تشنه لب بود