فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 6 تیر 1403

ژرمینال،امیل زولا

تصویر تست

ژرمینال،امیل زولا

مترجم: سروش حبیبی
تهران – نیلوفر – چاپ 6 – 1393
 
رمان ژرمینال شاهکار امیل زولا نویسندۀ پرآوازۀ فرانسوی است. موضوع کلی کتاب اعتصاب کارگران است، قیام حقوق بگیران و فشار جامعه ای که در لحظه‌ای از هم میپاشد، مبارزهٔ سرمایه و کار. اهمیت ژرمینال در این است که مهم‌ترین مسئله قرن بیستم را به میان می‌کشد. ماجرا در معدن زغال‌سنگ شمال فرانسه اتفاق می‌افتد. اتین لانتیه، یکی از پسران ژروز ماکار شخصیت اصلی رمان آسوموار که در کارگاه راه آهن لیل کار می‌کرد، به جرم سیلی‌زدن به رئیس خود از کار اخراج می‌شود. کمی بعد در معدن وورو، به استخدام گروه مائو در می‌آید. اتین در کار و زندگی سخت دشوار معدنچیانی سهیم می‌شود. معدنجیان نسل به نسل زیر بردگی بوده‌اند. اتین به سبب طبیعت عصیانگرش باشرایط محیط کارش به مخالفت برمی‌خیزد. با رهبران سوسیالیست ارتباط می‌گیرد و مبارزه با شرکت معادن را سازمان می‌دهد. واعتصاب را بر می‌انگیزد. معدنچیان پس از دو ماه و نیم مبارزه از روی اجبار کار خود را از سر می‌گیرند، ولی متوجه می‌شوند که مبارزه امکان‌پذیر است. مبارزه معدنچیان به مراحل بحرانی می‌رسد، سپاهیان به روی اعتصاب‌کنندگان تیراندازی می‌کنند و کشته‌هایی بر جا می‌گذارند. در اواخر کتاب می‌بینیم که پیروزی سرمایه‌داران صرفاً ظاهری است. اتین در یک صبح بهاری، که نمودار دورانی نواست به پاریس می‌رود تا مبارزهٔ تازه‌ای در پیش گیرد. ژرمینال مشحون از احساس های رفیع انسانی و سیاهه ای بر رنج های اوست. رمانی که خواندنش را اکیداً توصیه می کنم و به ذخایر ادبی و احساسی هر خواننده ای خواهد افزود.