فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 تیر 1403

چو آن روز روز سیاهی نبود/ علی محمد مودب

چو آن روز روز سیاهی نبود/ علی محمد مودب

*برای حضرت علی اصغر
چو آن روز روز سیاهی نبود
که فرصت به قدر نگاهی نبود
گلوی تو در کربلا درس گفت
ز گهواره تا گور راهی نبود