فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 18 آذر 1402

چون سینه ی مشک چاک شد تیر گریست/محمد بهرامی اصل

چون سینه ی مشک چاک شد تیر گریست/محمد بهرامی اصل

چون سینه ی مشک چاک شد تیر گریست
عقل از سر عشق رفت و تدبیر گریست
تا دید که عباس زاسب افتاده است
مشک وعلم و نیزه و شمشیر گریست