فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 17 آذر 1402

چه ميشود خدايا سرآيد اين جدايي(الهام امین)

الهام امین

چه ميشود خدايا سرآيد اين جدايي

 

بلند آسماني

 

چه ميشود خدايا سرآيد اين جدايي

 

بلند آسماني؟ چه مي‌شود بيايي؟

 

نويد داده بودند كه صبح مي‌رسد آه!

 

چرا نمي‌رسد صبح؟ كجاست روشنايي؟

 

دوباره خواب ديدم تو را كه با نگاهت

 

گره از اين دل تنگ چه ساده مي‌گشايي

 

رداي سبزت آقا به آب طعنه مي‌زد

 

چه پاك و آسماني ،چقدر بي ريايي

 

زمين خشك و بي‌روح درانتظار باران

 

چه مي‌شود بباري؟ چه مي‌شود بيايي