چند دوبیتی

چهل روزه که دارم چشم گریون
چهل روزه دلم خونه دلم خون
چهل روزه که مثل حال زینب(س)
پریشونم، پریشونم، پریشون

*
الهی چاره دردم ابوالفضل
دوای چهره ی زردم ابوالفضل
چهل روزه ندیدم روی ماهت
چگونه بی تو برگردم ابوالفضل

*
چهل روزه که دریا بیقراره
به همراه دل مو غصه داره
مدینه، کربلا، نه! ماه گردون
چهل روزه به غربت رهسپاره