فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 29 فروردین 1403

چهارمین دوره کنگره ملی شعر «مکتب گمنامی» در شیراز
چهارمین دوره کنگره ملی شعر «مکتب گمنامی» در شیراز با معرفی شاعران برتر از اقصی نقاط کشور در آرامگاه حافظ شیرازی برگزار شد.منبع : مهر نیوز