فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 17 آذر 1402

چند سال است که ناپیدائی ،غلامر ضا مرادی

چند سال است که ناپیدائی

چند سال است که ناپیدائی
به گمانم که تو هم تنهائی
همه اش فکر من این است ای گل
که کجا هستی وکی می آئی
چند وقتی است که توی خوابم
نیستی با من و ناپیدائی
هر چه روی تو ندیدیم اما
من شنیدم همه جا با مائی
کاش برگردی و در کوچه ی ما
بشوی خاطره ای رؤیائی

چاپ : باران مرداد 94

غلامر ضا مرادی