فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 14 اسفند 1402

چشم روشنی صبح

در منزل خجسته ی اسفند همسایه ی سراچه ی فروردین با شاخه های ترد بلوغ جوانه ها باران به چشم روشنی صبح آمده ست زشت است اگر که من یار قدیم و همدم همساغر س…

در منزل خجسته ی اسفند
همسایه ی سراچه ی فروردین
با شاخه های ترد بلوغ جوانه ها
باران به چشم روشنی صبح آمده ست
زشت است اگر که من
یار قدیم و همدم همساغر سحر
در کوچه های خامش و خلوت نجومیش
یا
با جام شعر خویش
خوش آمد نگویمش

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج