فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 11 اسفند 1402

پیچید دربین عبایش جسم اکبر را/زهرا بشری موحد

پیچید دربین عبایش جسم اکبر را/زهرا بشری موحد

پیچید دربین عبایش جسم اکبر را
“یا ایها المزّمّل” ی عین پیمبر را
صورت به صورت آیه هایش را تلاوت کرد
از بای بسم الله تا لبخند آخر را

دارد تمنا می کند  از چشم خونینش
یک پلک، یک گوشه و یا یک ناز دیگر را

شان نزول لحظه ی “امن یجیب” این جاست
اینجا که می بوسد لبش، لب های مضطر را

مانده است برگرداند از میدان شهیدش را
یا نه!  بگیرد زیر بازوهای خواهر را

زینب که روی نیزه هفتاد و دو سر دیده است
در کودکی تشییع مفقود الاثر دیده است