فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 خرداد 1403

پرویز بیگی

تصویر تست
تصویر تست

 پرویز بیگی

 

(1)

هوا ابری ست

رصد ستارگان ممکن نیست

روسری ات را بردار

(2)

مومیایی

زندگی در مرگ

مرگ در زندگی

(3)

هر روز

به نامه های اداری

منگنه می شوم

(4)

گرگ های گرسنه مرا دریدند

حق با گرسنگی بود

(5)                 تقدیم به دیکتاتور ها

نشسته ای

همه به احترامت ایستاده اند

چقدر خسته کننده ای

 

(6)

جاده های یکطرفه

مرا به تو می رساند

یا…

(7)

هر روز

یک سیب می خورم

و از خانه رانده می شوم

(8)

مجنون شدند

بید هایی که لیلی را ندیدند

(9)

تاک های شکسته

شراب های ریخته

(10)

ابر

قدم زدن دریا در آسمان