فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 اردیبهشت 1403

پرسش

سلام ماهی ها … سلام ماهی ها سلام قرمزها سبز ها طلایی ها به من بگویید ایا در آن اتاق بلور که مثل مردمک چشم مرده ها سرد است و مثل آخر شبهای شهر بسته و…

سلام ماهی ها … سلام ماهی ها
سلام قرمزها سبز ها طلایی ها
به من بگویید ایا در آن اتاق بلور
که مثل مردمک چشم مرده ها سرد است
و مثل آخر شبهای شهر بسته و خلوت
صدای نی لبکی را شنیده اید
که از دیار پری های ترس و تنهایی
به سوی اعتماد آجری خوابگاهها
و لای لای کوکی ساعت ها
و هسته های شیشه ای نور پیش می آید؟
و همچنان که پیش می آید
ستاره های کلیلی از آسمان به خاک می افتند
و قلب های کوچک بازیگوش
از حس گریه می ترکند

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج