فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 5 اردیبهشت 1403

ولي بريم نژاد

تصویر تست
تصویر تست

ولي بريم نژاد

 

تو را قسم به پرستو قسم به مرغ هوا

تو را قسم به کبوتر به عاشق دريا

تو را قسم به قناري قسم به عشق هزار

غريق عشق تو شد دل حجاب خود بردار