هر تپش

لای لای عاشقانه ای میان خون و اخگر است

قلب تیرخورده ام

گاهواره ی علی ِ اصغر است…