فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 تیر 1403

نیما عاکف

تصویر تست
تصویر تست

نیما عاکف

 

دلدار نشانی از سرشتم نگرفت

افسوس هر آنچه من نوشتم نگرفت

 

من دست به دامان شب شعری و یار
دستی به نوار سرنوشتم نگرفت …