فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 18 آذر 1402

نوار قرمز غزه/محمد سعید میرزایی

نوار قرمز غزه

نوار قرمز غزه! دهان زخم فلسطين!
تو را محاصره کردند چکمه‌هاي شياطين

تو را محاصره کردند تا غريب بميري
به اين محاصره لعنت، به اين معامله نفرين

کدام صلح؟ که نوزاد نارسي است به شيشه
و غزه مادر محزوني ايستاده به بالين

و هر شهيد فلسطين ستاره‌اي شد و پر زد
که اين‌چنين شود اي غزه آسمان تو تزيين

نوار خون و گل اشک اگر نبود، برادر!
نبود اين همه رؤياي کودکان تو رنگين

کسي ز غزه پيامي به آسمان بفرستد
کمي نگاه کن اي ماه پشت ابر، به پايين!

جهان به خواب زمستان و غزه – کودک فردا –
اميد بسته به خورشيد روزهاي پس از اين…

محمدسعيد ميرزايي