فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 تیر 1403

نه آب آمده نه آبرو گذاشته اند/مهدی رحیمی

نه آب آمده نه آبرو گذاشته اند/مهدی رحیمی

مشک وضو

نه آب آمده نه آبرو گذاشته اند

حدود دین خدا را فرو گذاشته اند

 

نماز خون خدا با تیمم و این قوم

چه قدر مشک برای وضو گذاشته اند

 

عمو از این همه مشکی که آمده خیمه

از اصغر است همان را که رو گذاشته اند

 

هنوز شانه به دست است دختری در دشت

مردد است برای تو مو گذاشته اند؟

 

چه قدر تیر که از جنگ با علی اکبر

ذخیره کرده برای عمو گذاشته اند

 

چگونه داد زدی که برادرم دریاب

مگر برای تو اصلاً گلو گذاشته اند؟