فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 مرداد 1403

نفس بانو (1)

محمدرضا حلاج

به چشمان
پر از عشق تو دل بستم.
به دستان پر از مهرت
که از فرسنگها دوری
نوازش می کند جانم.

برای من تو یعنی
مهربانی ، عشق
یعنی شوق و زیبایی.
درون سینه ی تنگم
چو خورشید فروزانی.

تو را من دوست می دارم
تو را ای نازنین جان
تو را ای همنشین دل
که دل را بی تو شوقی نیست.

نفس بانو دلت را دوست می دارم
و رویای قشنگت را درون سینه می کارم

بخش شعر نیمایی | پایگاه  خبری شاعر


منبع: سایت شعر ایران